صنعت کار » اتحادیه اوراسیا

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ظرفیت ایران برای صادرات به کشورهای اتحادیه اوراسیا حدود ۲۰ میلیارد دلار است. ادامه
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به کشورمان کمک خواهد کرد که از فشار تحریم‌های اقتصادی غرب علیه خود بکاهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات