صنعت کار » اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان:
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان مدعی شد که قیمت مواد اولیه تا ۷۰ درصد رشد داشته و به همین نسبت نیز قیمت این محصولات در بازار از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات