صنعت کار » اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی

به دلیل افزایش نرخ ارز؛
دبیرکل شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، مشکلات گمرکی و عدم هماهنگی‌های موجود، تولید در صنایع حفاظت الکترونیک معطل مانده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك