صنعت کار » اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران

در هفته جاری و پس از بازگشایی بازار خودرو پس از دو هفته تعطیلی، بازار همچنان در آرامش به سر می برد و هرچند به گفته برخی از فعالان بازار قیمت ها تا اندازه نسبت به قبل از تعطیلی شاهد رشد قیمت بوده اما همچنان از قیمت های ماه پیش فاصله گرفته و شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك