صنعت کار » اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق

همزمان با برگزاری نشست پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری مشترک کشورهای همجوارصورت گرفت؛
همزمان با برگزاری نشست پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری مشترک کشورهای همجوار با رویکرد صادرات با حضور نمایندگان اقلیم کردستان عراق ، نمایندگان کشور ترکیه و ایران در منطقه آزاد ماکو، تفاهم نامه همکاری مشترک بین منطقه آزاد ماکو و اقلیم کردستان عراق امضا شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات