صنعت کار » اتریش

رایزن اقتصادی اتریش در دیدار با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای سرمایه گذاری شرکت های راهسازی اتریش در توسعه زیرساخت های حمل و نقلی ایران اعلام آمادگی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات