صنعت کار » اتصال بندر انزلی به راه آهن سراسری

معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از بندر انزلی، مطرح کرد؛
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: عملیات اجرایی دسترسی بندرانزلی به پسکرانه از طریق خط ریلی، پس از انجام و تکمیل مطالعات مقدماتی و تکمیلی آن توسط مشاوران‌ تا قبل از پایان امسال به مرحله اجرا در می‌آید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك