صنعت کار » اتمام حجت با خودروسازان

گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۱ تا ۵ میلیون تومانی تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد. ادامه
رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات