صنعت کار » اتمسفر

به افزایش تدریجی حرارت سطح اقیانوس‎ها و اتمسفر، گرمایش زمین گفته می‎شود. گرمایش به 2 عامل طبیعی و انسانی بستگی دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات