صنعت کار » اتوبوس، مینی بوس و ون

طی ۱۰ ماهه سال ۹۹ تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳.۹ درصدی را نشان می دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات