صنعت کار » اتوبوس سازی

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که تولید اتوبوس در کشور در فرودین ماه امسال 91 درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد که همچنان همانند سال گذشته به ظرفیت های تولید اتوبوس در کشور بی توجهی می شود. ادامه
با حضور وزیر صمت؛
عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس سازی با مشارکت شرکت «آذرماش »جمهوری آذربایجان و شرکت خصوصی «عقاب» جمهوری اسلامی ایران در جنوب باکو آغاز شد. ادامه
ظرفیت های تولید اتوبوس چندی است که در ایران نادیده گرفته می شود و این موضوع سبب شده تا هم واردات در این زمینه بیشتر شود و هم بسیاری از شرکت های تولید کننده در این امر به تعطیلی کشیده شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات