صنعت کار » اتوبوس های فرسوده

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که تولید اتوبوس در کشور در فرودین ماه امسال 91 درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد که همچنان همانند سال گذشته به ظرفیت های تولید اتوبوس در کشور بی توجهی می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك