صنعت کار » اتوماسیون

به همت شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان صورت می گیرد
ديگ های بخار نيروگاه مركزي در اوایل دهه ۵۰ با ظرفيت اسمي تولید بخار ۷۵ تن بر ساعت و با فشار ۴۰ اتمسفر و درجه حرارت ۴۳۰ درجه سانتي گراد راه اندازي شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات