صنعت کار » اتوماسیون صنعت نفت

«صنعت کار» گزارش می دهد:
قیمت نفت در روز دوشنبه با نگرانی بیش از حد، کاهش یافت زیرا اوپک و متحدانش باعث کاهش تولید نفت در اوت شدند و افزایش موارد ویروس کرونا در سراسر جهان به کندتر شدن تقاضای سوخت اشاره دارد. ادامه
وزیر نفت در دستورعملی به شرکت‌های اصلی، فرعی و مستقل تابع وزارت نفت با توجه به افزایش احتمال اقدام‌های خرابکارانه از سوی دشمنان ایران بر ضرورت ارتقای پایداری شبکه‌های اتوماسیون صنعت نفت تأکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك