صنعت کار » اثر تصادف

یارمحمدی با اشاره به ۳۴۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده ها:
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: در ایام نوروز، میزان جانباختگان بر اثر تصادفات جاده ای حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است، البته باید گفت که بخشی از کاهش آمار تصادفات، به علت کاهش مسافرت های نوروزی بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات