صنعت کار » اجاره بها مسکن

حسین زهی مطرح کرد:
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن در خلا نظارتی مسئولان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمت هایی به شدت دچار مشکل هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات