صنعت کار » اجازه بکارگیری بازنشستگان

با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه شنبه هفته گذشته (۲ مرداد ۹۷) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را با رأی ۸۰ درصدی اعضای پارلمان و با ایجاد محدودیت های جدید اصلاح کرده و به تصویب رساندند تا نشان دهند بیش از پیش به رفتن بازنشستگان وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و حرکت ساختار مدیریتی کشور به سمت و سوی جوانگرایی مصر هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك