صنعت کار » اجرای استاندارد

در حالی این بار وزارت صمت به جای خودروسازان خواستار به تعویق انداختن زمان اجرای استاندارد یورو 5 در صنعت خودرو شده که کارشناسان این حوزه تاکید دارند نسبت اندک آلایندگی استاندارد یورو 5 به یورو 4 ، تنها چالشی به چالش های صنعت خودرو می افزاید به شرط آن که قیمت گذاری دستوری از این صنعت حذف و هزینه های ناشی از این استانداردسازی محاسبه شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك