صنعت کار » اجرای دور جدید تحریم های امریکا

دبیرشورای عالی امنیت ملی در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو؛
دبیرشورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: راهبرد‌های تحریم امریکا را با اتکا به راهکار‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی ناکام می‌گذاریم. ادامه
فصل جدید خودروسازی ایران آغاز می شود؛
طعم تلخ تحریم های آمریکایی بازهم زیر دندان صنایع ایران رفت و این بار علاوه بر تحریم های بانکی، خودروسازان نیز طعم آن را چشیدند. صنعت خودروسازی که در اولین روزهای به ثمر نشستن برجام از جمله اولین صنایعی بود که توانست جمع زیادی از شرکای تجاری را به ایران جذب کند، حالا بزرگ ترین دافع آن ها شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك