صنعت کار » اجرای سیاست های پولی و بانکی

دبیرکل کانون صرافان تاکید کرد:
دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: مصوبه دولت برای ورود آزاد ارز و طلا به کشور زمانی اجرایی می شود که صرافی ها امنیت و تضمین های لازم را برای فعالیت آزادانه از مسئولان بگیرند تا بازار نیز روی آرامش ببیند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات