صنعت کار » اجرای طرح توسعه

«صنعت کار» گزارش می دهد:
فولاد هرمزگان که ثبت رکوردهای پی در پی را از سال گذشته در دستور کار خود داشت در مواجه با بحران برق در تولید با مشکلاتی همراه شد، اما امروز چندی پس ازز پشت سر گذاشتن بحران برق، قطع گاز در زمستان می تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه این مجموعه باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك