صنعت کار » اجرای پروژه برقی

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران عنوان کرد:
مدیرعامل برق منطقه‌ای استان تهران از اجرای 80 پروژه برای ایام پیک خبر داد و گفت که رقمی در حدود 500 میلیارد تومان پیش‌بینی هزینه پروژه‌ها است که تعداد زیادی از پروژه‌ها به اجرا درآمده و مابقی آن نیز تا انتهای خردادماه به اتمام می‌رسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات