صنعت کار » اجرای کامل رمز دوم پویا

معاون کسب و کارهای نوین ایران کیش گفت: توسعه ابزار کیف پول الکترونیک در کشور نیازمند اعلام قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی و اجرای رمز دوم پویا برای تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات