صنعت کار » اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت خبر داد:
مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان در 16 آذرماه سال جاری در تهران خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك