صنعت کار » احتمال کاهش شدید تولید نفت ایران

برپایه آرا تحلیلگران صنعت نفت؛
تحلیلگران اعلام کردند که بازار نفت در آستانه شوک عرضه قرار دارد و این شوک می‌تواند قیمت‌ها را به اوج برساند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك