صنعت کار » احتکار کالا

رئیس اتحادیه بنکدارن موادغذایی گفت: به دلیل کاهش نرخ ارز مردم همانند ماه‌های گذشته خرید نمی‌کنند و تب احتکار خانگی فروکش کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات