صنعت کار » احتکار کالا در انبارها

یک فعال صنعتی خواستارشد؛
تولیدکنندگان داخلی که تا همین چندی پیش با انواع و اقسام مشکلات در فرآیند تولید دست وپنجه نرم می کردند در روزهای اخیر گرفتاری های بیشتری را تجربه می کنند واین درحالی است که دولت مدعی است همه تلاش خود را برای رفع موانع کسب و کار وکمک به رونق تولید کالای ایرانی به کار گرفته است.اما به گفته برخی از فعالان صنعتی بسیاری از انبارهای شرکت های تولیدی از کالای تولیدی حالی است واین شرکت ها با معضل نبود سرمایه درگردش روبرو شده اند وبه رغم آنکه گاهی متهم میشوند که کالاهای خود را انبار و احیانا احتکار کرده اند درعمل چوب محتکرانی که هیچ نقشی در تولید ندارند را می خورند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك