صنعت کار » احداث شهرک های صنعتی پسا بندری

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه آزاد انزلی از پروژه های عمرانی، زیرساختی این منطقه در حوزه های مختلف ترانزیتی، حمل و نقل، گردشگری بازدید کردند و با توانمندیهای واحدهای تولیدی صنعتی منطقه از نزدیک آشنا شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات