صنعت کار » احداث كارخانه

«صنعت كار» گزارش مى دهد:
معدنچی استرالیایی ، عناصر نادر خاكى ، Lynas ، قراردادی با دولت ایالات متحده امريكا امضا کرده است تا یک کارخانه تجاری برای جداسازی زمین های کمیاب در این کشور احداث کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات