صنعت کار » احداث نیروگاه

امضای تفاهمنامه سازمان منطقه آزاد کیش با گروه مپنا؛
احداث نیروگاه به‌همراه آب شیرین‌کن با ظرفیت 120 مگاوات به‌منظور تامین کمبود برق و آب در منطقه آزاد کیش تحقق می‌یابد ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات