صنعت کار » احداث واحد صنعتی

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد؛
عملیات اجرایی احداث واحد صنعتی "روکش لاستیک آریا" (ویژه خودروهای سنگین) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی راور استان کرمان آغاز شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات