صنعت کار » احصا مجوزها

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت اعلام کرد:
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور طرح در هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها، "مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی" که برای صدور مجوزهای وزارت صمت ایجاد مشکل نموده اند و اخلال در روند صدور مجوزها را به همراه داشته اند را از طریق استعلام از سازمان های استانی، تشکل ها و فعالین بخش و به همراه راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت مجزا تهیه و جمع بندی نموده ایم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات