صنعت کار » احمد صفرزاده

مجموع تعهدات دو شرکت بیمه البرز و ملت برای نفتکش سانچی، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است ولی ۵۰ درصد این رقم نزد بیمه مرکزی دارای پوشش اتکایی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات