صنعت کار » احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت گفت: بانک‌ها به ۳۰ رشته فعالیت صنعتی که به ظرفیت اشباع رسیده اند برای سرمایه‌گذاری جدید تسهیلات بانکی نخواهند داد. ادامه
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی :
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از تشکیل کارگروه حمایت از پتروشیمی‌ها بعد از ماه رمضان خبر داد و گفت: ارز 4200 تومانی برای پتروشیمی ها تبعاتی دارد که دولت باید آن را رفع کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك