صنعت کار » احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی

مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد:
رسالت صنعت فولاد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخهای اقتصاد ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد. ادامه
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی :
فعالان بخش خصوصی پتروشیمی معتقدند اتهامات واهی در خصوص فروش ارز در بازار به این صنعت کاملا غیر واقعی و غیرعقلانی است واین درحالی است که هم اکنون بورس به محلی برای فعالیت تمام قد دلالان و سوداگران تبدیل شده است و همین جریان، کنترل قاچاق به کشورهای همسایه را در دست گرفته و بازارهای هدف صادرات را متاثر از قیمت شکنی های خود کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك