صنعت کار » احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان

افزایش حقوق و دستمزد، افزایش نرخ نهاده‌های تولیدی، مواد اولیه و غیره همگی دست به دست به هم داده تا هزینه تولید یک خودرو داخلی را افزایش دهد. حالا با وجود اینکه نرخ قیمت گذاری خودرو در سال 97 از ابتدای تیرماه امسال برای خودروسازان کلید خورد، حالا دوباره خودروسازان افزایش قیمت آن هم به میزان 17 درصد را پیشنهاد داده‌اند. اینک این پرسش مطرح است که آیا خودروسازان در این دو راهی به خواسته خود می‌رسند؟ ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك