صنعت کار » احیای سواحل رودخانه‌های اروند و کارون

محسنی عنوان کرد؛
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر گفت: گردشگری دریایی به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه موجود در منطقه، راهکار ایجاد اشتغال در شهرستان خرمشهر است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات