صنعت کار » احیای مستقیم

قائم مقام ایمیدرو در جلسه پایش طرح های فولادی استانی خبر داد:
قائم مقام ایمیدرو از آغاز راه اندازی (تست) سرد طرح احیای مستقیم فولاد قائنات توسط مهندسان داخلی از ابتدای مهر خبر داد. ادامه
واحدهای احیای مستقیم بافت 2 و میانه 2 با استفاده از تکنولوژی ایرانی پِرد PERED)) اجرا خواهند شد. ادامه
واحد احیای مستقیم فولاد سفیددشت در نخستین ماه سال "جهش تولید"، ۷۰ هزار و ۲۵ تن آهن اسفنجی تولید کرد. ادامه
جهادگران ناحیۀ آهن‌سازی در سـال جــــــهش تولیـــــــــد و در فروردین ماه، با تلاش مضاعف خود و با تولید 711 هزار و 500 تن آهن اسفنجی. رکورد قبلی 700 هزار و 544 تنی خود را که در فــروردیـن 1398 به دست آمــده بـــود، با موفقیـــت و سربلنــــدی پشت سر گذاشتند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك