صنعت کار » احیای معدن سنگرود

رودبار- معدن «سنگرود» که در سالیان گذشته به واسطه بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها به تلی از خاک تبدیل شده بود امروز با پیگیری مسئولان کور سوی امید به تونل های تاریک این معدن بازگشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك