صنعت کار » احیای واحدهای تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی این سازمان در راستای تحقق شعار سال، احیای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بوده است و با استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حدود 1255 واحد صنعتی را مورد پایش قرار دادیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك