صنعت کار » احیا سرمایه

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ضمن توضیح روش‌های مختلف تامین مالی تولید از اجرای روش‌های نوین در کنار روش‌های سنتی در کشور خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با کمک روش‌های مالی نوین سهم تامین مالی از طریق بانک‌ها از ۹۲ درصد به ۸۰ درصد کاهش دهیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك