صنعت کار » احیا و فعال سازی معادن

هفته گذشته صورت گرفت:
هفته گذشته بازدید از معادن شهرستان سیرجان با هدف تشکیل یک تیم تخصصی و مجرب توسط نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان کرمان (مجری طرح های اکتشافی کرمان) جهت تشخیص مشکلات بهره برداران معدنی در شهرستان سیرجان با همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمان و مدیر بهره برداری، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور در استان کرمان، خانه معدن استان، رییس سازمان صمت شهرستان سیرجان و کارشناس طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و سایر کارشناسان آن سازمان ها صورت گرفت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك