صنعت کار » اختلاف قیمت ارز در بازار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی:
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت: در هفته گذشته و پس از ارایه بسته جدید ارزی دولت، ۲۷۰ میلیون یورو و از ابتدای سال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، در سامانه نیما عرضه شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات