صنعت کار » اختلاف گازی ایران و ترکمنستان

عراقی خبر داد:
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه در زمستان سال ۱۳۹۵ ترکمنستان شیرگاز خود را بر خلاف قرارداد روی ایران بست، درمورد آخرین وضعیت اختلاف پیش آمده بین دو کشور توضیحاتی را ارائه کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات