صنعت کار » اختلال در شبکه تلفن همراه

گزارش‌هایی مبنی بر اختلال ایجاد برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول منتشر شده که پیگیری‌ها حاکی از توسعه و ارتقاء سیستم‌های زیرساختی فناوری اطلاعات این شرکت است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات