صنعت کار » اختیارات وزارت صمت

در سال رونق تولید و در راستای تقویت و حمایت از تشکل‌های خصوصی برخی از اختیارات و تصدی‌های قابل واگذاری وزارتخانه به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت نهایی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات