صنعت کار » اختیار فروش

معاون بازار اعلام کرد:
در ماه اخیر اوراق اختیار فروش تبعی به منظور حمایت از بازار در بورس اوراق بهادار تهران در 22 نماد و با ارزش اعمال بیش از 3600 میلیارد تومان منتشر شده که روند انتشار این اوراق با همکاری سهامداران عمده شرکت‌ها تداوم خواهد یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات