صنعت کار » اخذ مالیات

اخذ مالیات از خودروهای لوکس با هدف تغییر الگوی مصرف در انتظار اجرا است تا بتواند مصرف کننده صنعت خودرو را به سمت خودروهای داخلی بکشاند اما تحقق این هدف نیازمند ارتقای کیفی محصولات صنعت خودروسازی کشور خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات