صنعت کار » اخطار بانک ها

با وجود مصوبه امهال اقساط وام کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰، اخطار به کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع دستی برای پرداخت اقساط از سوی برخی بانک‌ها ادامه دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات