صنعت کار » ادارات صنعت

از 24آبان (زمان اصلاح قیمت بنزین) لغایت 30 آذر ماه سال جاری ز طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان 570 مورد گزارش مردمی دریافت شده است. و در مجموع هم تعداد 9 هزار و854 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار صورت گرفته است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك